ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ A COOKIES

I. OBECNÁ USTANOVENÍ:

 1. Správcem osobních údajů shromážděných prostřednictvím webových stránek dekorplast.com e Dekorplast Sp. z o. o . - Výrobce PVC a ALU oken a dveří se sídlem 59-900 Zgorzelec, ul. Hrdinové 2. polské armády, zapsaní v obchodním rejstříku pod číslem NIP: 6150027535, číslo REGON: 230520678, e-mailová adresa: Spamový filtr.
 2. Své pochybnosti a požadavky týkající se vaší vůle uplatnit svá práva zasílejte na Spamový filtr.
 3. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu takové údaje a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů).
 4. Vynakládáme maximální úsilí na ochranu zájmů subjektů údajů, a zejména zajišťujeme, aby shromažďované údaje byly:
  1. zpracovávány zákonně, spravedlivě a transparentním způsobem pro subjekt údajů,
  2. shromažďovány pro konkrétní, explicitní a legitimní účely a nejsou dále zpracovávány způsobem neslučitelným s těmito účely,
  3. přiměřené, relevantní a omezené na to, co je nezbytné ve vztahu k účelům, pro které jsou zpracovávány,
  4. opravit a případně aktualizovat,
  5. uchovávány ve formě, která umožňuje identifikaci subjektu údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou údaje zpracovávány,
  6. zpracovávány způsobem, který zajišťuje dostatečné zabezpečení osobních údajů.
 5. Abychom mohli poskytovat služby na nejvyšší úrovni, využíváme technické nástroje související s analýzou a provozem webu. Tyto nástroje neslouží ke zpracování vašich osobních údajů. Používáme:
  1. Google Analytics – online nástroj pro analýzu statistik webových stránek.
  2. Google AdWords – reklamní systém, který umožňuje zobrazovat sponzorované odkazy ve výsledcích vyhledávání vyhledávače Google a na spolupracujících webech.
  3. Yandex Metrica, halda Analytics – je nástroj používaný k analýze webových stránek.
  4. Push upozornění - upozornění, která se zobrazují v reálném čase na obrazovce počítače.
  5. Livechat – služba od UserEngage, která poskytuje možnost s vámi mluvit.

II. ÚČEL A ROZSAH SBĚRU ÚDAJŮ A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO TYTO ČINNOSTI:

 1. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pro tři účely, v závislosti na vašem souhlasu:
  1. odpověď na vaše dotazy prostřednictvím kontaktního formuláře – právním základem těchto činností je zásada, že zpracování údajů je nezbytné k tomu, aby bylo možné přijmout opatření na žádost subjektu údajů,
  2. zasílání nabídek, newsletterů – právním základem těchto činností je váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů,
  3. pro účely náboru – právním základem těchto činností je váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů.
 2. Zpracováváme následující rozsah vašich údajů:
  1. Jméno a příjmení,
  2. e-mailová adresa,
  3. číslo,
  4. jakékoli další údaje, které nám poskytnete v obsahu poptávky zaslané prostřednictvím kontaktního formuláře nebo nám zaslané v souborech připojených ke korespondenci,
 3. Neshromažďujeme o vás další informace z jiných zdrojů.
 4. Osobní údaje neprodáváme ani je nesdílíme s jinými subjekty. Vaše údaje nejsou zejména předávány mimo Evropský hospodářský prostor ani mezinárodním organizacím.

III. ULOŽENÍ A VYMAZÁNÍ DAT

 1. Snažíme se co nejvíce omezit dobu uchovávání osobních údajů, které již nejsou používány. Dovolujeme si Vás však upozornit, že taková situace může z provozních a technologických důvodů nastat. Tím máme na mysli čas potřebný k rozhodnutí, zda je vhodné další kontakt, a také čas potřebný k odstranění dat ze záložní kopie.
 2. Vaše údaje zpracovávané za účelem vyřízení žádosti o cenovou nabídku budeme zpracovávat po dobu korespondence a následně se v závislosti na jejím výsledku buď začlení do naší zákaznické základny a budou dále zpracovávány za účelem realizace smlouvy. Nebo budou smazány, pokud nebude možnost navázání spolupráce.
 3. Pokud pro nás jasně uzavřete konverzace, data budou okamžitě vymazána z databází fungujícího systému a ze záložních kopií před uplynutím třiceti dnů.
 4. Pokud nedojde k žádné reakci a situace je nejasná, budou údaje uchovávány po dobu 6 měsíců od data odeslání poslední zprávy.
 5. Údaje zpracovávané na základě souhlasu, tedy údaje sloužící k zasílání marketingových informací, budou zpracovávány do odvolání souhlasu. Měli byste také přidat 30denní lhůtu potřebnou k jejich odstranění ze záložní kopie.

IV. PRÁVO NA ODVOLÁNÍ SOUHLASU, PRÁVO NA KONTROLU, PŘÍSTUP A OPRAVU VAŠICH ÚDAJŮ, PRÁVO NA PŘENOS ÚDAJŮ, PRÁVO NA NÁMITKU PROTI DALŠÍMU ZPRACOVÁNÍ A PRÁVO PODAT STÍŽNOST U DOZOROVÉHO ÚŘADU

 1. Rádi bychom vás informovali, že vaše údaje zpracováváme pro marketingové účely na základě vašeho dobrovolného souhlasu. Informujeme vás, že tento souhlas lze kdykoli odvolat. Za tímto účelem vám doporučujeme, abyste nám zaslali zprávu ze stejné e-mailové adresy nebo telefonního čísla, na které dostáváte marketingový obsah. Jediným důsledkem odvolání souhlasu bude skutečnost, že již od nás nebudete moci dostávat informace o naší nabídce a dalším marketingovém obsahu. Také vás informujeme, že odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost našeho zpracování údajů, ke kterému došlo před odvoláním.
 2. Máte právo na přístup ke svým osobním údajům a právo požadovat okamžitou opravu nepřesných osobních údajů. Kromě toho máte právo požadovat doplnění neúplných osobních údajů.
 3. Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely takového marketingu, včetně profilování, v rozsahu, v jakém zpracování souvisí s takovým přímým marketingem.
 4. Máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů po dobu kontroly správnosti údajů nebo vyřizování reklamací.
 5. Máte také právo požadovat, abychom vám nebo přímo jinému správci zasílali vaše údaje v běžně používaném strojově čitelném formátu. Rádi bychom vás informovali, že toto právo se vztahuje pouze na údaje, které jsme od vás obdrželi. Vzhledem k tomu, že výhradní údaje o Vás jsou zpracovávány v textové podobě, bude přenos dat omezen na generování textových dokumentů ve formátu docx obsahujících historii Vašich dotazů. Tyto dokumenty nebudou obsahovat naše odpovědi, zejména naše rady nebo jiné typy odborných znalostí, protože to není předmětem vašeho oprávnění (není přenosné).
 6. Všechny výše uvedené záležitosti zašlete do naší kanceláře na Spamový filtr.
 7. Rádi bychom vás informovali, že máte také právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů.

V. SOUBORY COOKIES

 1. Když vstoupíte na stránky našeho webu, mohou se na pevný disk vašeho počítače uložit takzvané cookies. Cookies, tj. malé textové soubory zaslané naším serverem nebo serverem Google.
 2. Cookies posíláme z našeho serveru výjimečně. Používají se k zapamatování preferovaného vzhledu webových stránek nastaveného uživateli, např. velikost písma, zaznamenávání faktu hlasování v průzkumech nebo provádění vícekrokových akcí uživatelem.
 3. Soubory cookie také používáme k přizpůsobení zobrazovaných reklam zájmům návštěvníků webových stránek.
 4. Neshromažďujeme ani nezpracováváme informace uložené ve vašem počítači a odeslané z našeho serveru.
 5. jsou prostřednictvím našich webových stránek odesílány soubory cookie Google, které se používají k přizpůsobení reklam zobrazovaných v modulech Google vašim zájmům.
 6. Ukládání všech nebo některých souborů cookie můžete kdykoli zakázat změnou nastavení ve vašem webovém prohlížeči.
 7. Pokud se rozhodnete odmítnout všechny soubory cookie, nebudete moci používat některý obsah a služby dostupné na našich webových stránkách, zejména ty, které vyžadují přihlášení. Vypnutí cookies vám však nebrání v procházení stránek na našich webových stránkách.
 8. Pokud používáte mobilní zařízení (telefon, smartphone, tablet), prostudujte si prosím možnosti ochrany osobních údajů v dokumentaci na webu výrobce vašeho zařízení.
Dekorplast - Logo společnosti

Dekorplast Sp. z o.o. -

Výrobce oken a dveří PVC i ALU